top of page
Werkwijze
Logo Rustiek Bouwen_volume_grijze cirkel_90 transparantie.png

WERKWIJZE

Op deze pagina maken we u wegwijs hoe elke fase van een nieuwbouwproject bij Rustiek Bouwen eruitziet. We hebben elke fase uitgebreid toegelicht, zodat u een goed beeld krijgt van wat u kunt verwachten. Zo kunt u gerustgesteld zijn dat we u op elk moment van het proces goed begeleiden en dat we samen kunnen werken aan het realiseren van uw droomwoning. Laat ons u meenemen op deze leuke reis!

ezgif.com-apng-to-gif.gif
Kennismaking
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Opdrachtdefinitie
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Schetsontwerp
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Interieurplan
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Definitief ontwerp
Creative scroll reveal effect in Wix - achtergrond kleuren wit - grijs.png
Creative scroll reveal effect in Wix - sinuslijn met symbolen - verschaald.png

INTERIEURPLAN?

Wilt u een verzorgd interieur? Wij bieden de mogelijk om onze interieurontwerper in te schakelen. Als u dat wenst, kan de interieurontwerper vanaf het begin meekijken bij het ontwerpproces. Hierdoor hoeft het ontwerp niet opnieuw aangepast te worden aan de hand van interieurkeuzes.
 

Bij ons kunt u zelf bepalen in welke mate en binnen welk budget u uw interieur wilt laten ontwerpen. We bieden onder andere moodboards, advies over kleuren en materialen, 2D en 3D indelingen, een lichtplan en meubeladvies.

Hiermee bent u verzekerd van een prachtig interieur dat perfect aansluit bij het exterieur van uw woning.

Vergunning

VERGUNNING

Wanneer het definitief ontwerp gereed is, dienen we een aanvraag voor de omgevingsvergunning in bij de gemeente. De gemeente toetst het ontwerp en als zij akkoord zijn, krijgt u de vergunning voor uw woning en heeft u toestemming om te mogen bouwen. Terwijl de vergunningsaanvraag loopt en er nog geen uitvoerende partijen zijn betrokken, zoeken wij voor u mee. We gaan met aannemers in gesprek en streven ernaar om tot een goede prijs-kwaliteit te komen.

BOUWVOORBEREIDING

Als de omgevingsvergunning is verleend, kan de bouw worden voorbereid. De vergunningstukken zijn vaak nog niet compleet genoeg om te kunnen bouwen. De tekeningen worden verfijnd naar een complete set bouwtekeningen en er wordt een technische omschrijving opgesteld. In de technische worden de toegepaste materialen en het gewenste afwerkniveau vastgelegd. 

De aannemer is geselecteerd en er is in samenspraak akkoord gegaan met de offerte. De bouwplanning wordt bekend gemaakt en de bouw kan binnenkort gaan starten.

Voor de start van de (ver)bouw wordt alles vastgelegd, zodat het volgens de afgesproken specificaties gebouwd kan worden. Hierdoor worden problemen of meerwerk tijdens de bouw voorkomen.

UITVOERING

De (ver)bouw van uw woning gaat eindelijk beginnen! De aannemer zal zich hiermee bezighouden. Wij zullen de bouw nauwgezet volgen en altijd beschikbaar zijn voor esthetische vragen. Als u wenst dat er toezicht gehouden wordt op de uitvoering van het ontwerp, zoals we dit hebben bedacht, dan kunnen wij u in deze fase professionele bouwbegeleiding bieden en u helpen bij verdere stappen.

OPLEVERING

Uw woning is succesvol opgeleverd en u kunt gaan genieten van uw woning.

Bouwvoorbereiding

OPDRACHTDEFINITIE

Wanneer we voor u aan de slag mogen, beginnen we met het specificeren van uw woonwensen en werken we toe naar een programma van eisen. Dit programma beschrijft uw persoonlijke voorkeuren, zoals de ruimtelijke indeling, esthetische- of duurzaamheidswensen. Ook delen we inspiratiebeelden van onze rustieke huisstijl om een zo goed mogelijk gevoel te krijgen van uw persoonlijke voorkeuren en verwachtingen.
 

Daarnaast zullen we onderzoeken welke wetten en regels van toepassing zijn, zodat er een helder beeld ontstaat over de mogelijkheden voor de bouw-/verbouw.

Als u wil gaan verbouwen, dan maken we een afspraak om uw woning in te meten.

SCHETSONTWERP

We hebben alle benodigde gegevens verzameld in het programma van eisen en gaan deze vertalen naar een geschikt ontwerp. We ontwerpen van binnen naar buiten, waarin we als uitgangspunt de focus leggen op de inpasbaarheid van de houtconstructie in relatie met de ruimtelijke indeling. Andere bijkomende aspecten zijn de zichtlijnen, comfort, duurzaamheid en esthetiek.

 

We presenteren u een eerste idee van het ontwerp met plattegronden en impressies. Indien gewenst kunt u zelfs virtueel in 3D door uw toekomstige woning heenlopen!

Uitvoering
Oplevering

DEFINITIEF ONTWERP

Als u tevreden bent met het schetsontwerp, werken wij het uit tot een definitief ontwerp. Om er zeker van te zijn dat het schetsontwerp voldoet aan de gestelde eisen, laten we het plan soms al beoordelen door de welstandscommissie. Wanneer de commissie het ontwerp goedkeurt, beginnen we met de uitwerking van het definitieve ontwerp. We gebruiken een BIM-model om de woning volledig bouwkundig in 3D uit te werken. Dit maakt efficiënte communicatie met andere betrokken partijen mogelijk en stelt ons in staat om constructie- en installatietekeningen gemakkelijk te integreren in één model. Hierdoor worden bouwkundige conflicten sneller opgespoord en kunnen we direct actie ondernemen. In deze fase maken we ook een indicatie van de bouwkosten.

KENNISMAKING

We beginnen altijd met een vrijblijvende en informele kennismaking. Het gesprek kan plaatsvinden bij u thuis of op een door ons gekozen locatie. Tijdens deze bijeenkomst praten we over uw plannen en dromen voor uw toekomstige woonwensen. Na onze kennismaking verwerken we uw wensen in een op maat gemaakt voorstel en ontvangt u binnen 1 week een vrijblijvende offerte. Als we de opdracht krijgen, gaan we direct beginnen om uw persoonlijke woning of verbouwing te realiseren.

Veel woonplezier

Veel woonplezier

bottom of page